Tlačové centrum

Nižšie uvedené obrázky, dokumenty a texty môžu byť v nezmenenej podobe a bez akýchkoľvek úprav použité na lexikologické, encyklopedické, tlačové a informačné účely.

Tieto práce sú celosvetovo uvoľnené na vyššie uvedené účely. Je možné, že zákony niektorých krajín toto nedovoľujú. V týchto prípadoch je udelené právo použitia týchto prác na akékoľvek lexikologické, encyklopedické, tlačové a informačné účely bez akýchkoľvek podmienok s výnimkou prípadov, keď také podmienky stanovuje zákon.

Prajete si publikovať článok o spoločnosti dyras a potrebujete ďalšie informačné materiály? Kontaktujte, prosím, naše PR oddelenie na e-mailovej adrese pr@dyras.com.

Knižnica obrázkov

Knižnica dokumentov