O nás

Značka dyras

dyras je poprednou značkou zameranou na zákaznícke riešenia v oblasti domácich spotrebičov, wellness, skrášľujúcej starostlivosti a elektronickej zábavy, ktorá ponúka kombináciu najmodernejších technológií a jednoduchej obsluhy. Značka dyras sa vo svojich distribučných oblastiach stala veľmi uznávanou a je synonymom spoľahlivých produktov za prijateľné ceny.

The Global Electronic Factory Inc.Zoom

Produkty dyras vyrába americká spoločnosť The Global Electric Factory, Inc., (GEF) na Ďalekom východe. Vývoj produktov, dodávky súčastí, výroba a systém riadenia kvality sú prísne kontrolované vnútorným technickým oddelením. Všetky zariadenia nesú označenie CE, ktoré potvrdzuje, že produkt zodpovedá všetkým právnym požiadavkám EÚ. 

Produkty značky dyras sú navrhnuté tak, aby vyhoveli špecifickým požiadavkám trhu, na ktorom spoločnosť dyras pôsobí. Ide najmä o dizajn, technické parametre a priaznivý pomer úžitkovej hodnoty a ceny.

Prístroje značky dyras ponúkajú vyššiu strednú triedu kvality. Napriek tomu, že ide o spotrebný tovar, tieto prístroje zaručujú špičkovú úroveň vo všetkých smeroch, predovšetkým čo sa týka dizajnu, kvality a popredajného servisu. Tieto produkty sú veľmi konkurencieschopné, ak porovnáme ich ceny s cenami profesionálnych zariadení, pričom v mnohých prípadoch naše prístroje zahŕňajú funkcie typické pre profesionálne zariadenia.

Už od svojho založenia kladie spoločnosť dyras veľký dôraz na vysokú kvalitu. Spoľahlivosť a bezpečnosť produktov dyras je zaisťovaná nekompromisným systémom riadenia kvality.

História značky dyras

1977 – 1987

Skupina dyras GmbH & Co. KG pôvodne vznikla v roku 1977 v nemeckom Norimbergu. Tu dosiahla svoje prvé úspechy vo vývoji a výrobe interface adaptérov pre diaľkový prenos, po ktorých nasledoval vývoj a zavedenie OEM produktového radu pre spotrebnú elektroniku. S týmto produktovým radom vstúpila spoločnosť dyras do medzinárodného obchodu. Na základe objednávok priemyselných spoločností dodávala svoje výrobky do celého sveta, zatiaľ čo vyvíjala a vyrábala nové priemyselné výrobky.  Okrem toho rozbehla aj zásielkový predaj.

Dyras catalogue '83.jpgZoom

V roku 1983 vydala spoločnosť dyras svoj prvý obrazový katalóg, ktorý ponúkal viac než 2 500 výrobkov a zahŕňal meracie prístroje, domáce elektrospotrebiče a elektroniku, mobilnú spotrebnú elektroniku, elektromechanické súčiastky, elektrické súčiastky, montážne súpravy a moduly, náradie, elektrické prístroje a knihy.

1987 – 1997

V dôsledku politických a ekonomických zmien na prelome osemdesiatych a deväťdesiatych rokov bolo nutné zmeniť usporiadanie skupiny. Riadiace centrum pre medzinárodné operácie bolo premiestnené z Nemecka do Spojených štátov. Vzhľadom na neúnosný nárast nákladov bola výroba značkových produktov dyras presunutá z Japonska, Kórey a Taiwanu do Číny.

V dôsledku obrovských politických a sociálnych zmien v oblasti strednej Európy celý tento priemysel doslova zmizol, čo viedlo k strate zákazníkov na tunajšom trhu s elektronickými priemyselnými produktmi. Z tohto dôvodu bolo nutné upraviť existujúci produktový rad a prispôsobiť ho novým podmienkam. Spoločnosť dyras reagovala veľmi rýchlo a uviedla na trh nové produkty.

90s gift box designZoom

Pod dohľadom servisného strediska spoločnosť dyras rozbehla prostredníctvom dvoch priamych maďarských dovozcov distribúciu značkových výrobkov dyras v Maďarsku a zamerala sa na rastúci dopyt po spotrebnom tovare, elektronike a domácich spotrebičoch.

S cieľom stabilizácie a zvýšenia povedomia o značke prebehla v polovici deväťdesiatych rokov intenzívna reklamná kampaň prostredníctvom médií, ako sú televízia, tlač a rádio.

1997 - 2007

V Maďarsku boli vytvorené distribučné kanály a uzatvorené dodávateľské zmluvy s nadnárodnými skupinami a veľkoobchodníkmi, medzi ktorých patria napríklad Tesco, Auchan, Praktiker, Metro a ďalšie. Navyše boli pripravované spoločné reklamné kampane.

Tesco Bors adZoom

V roku 1999 bola založená spoločnosť dyras wwe.trading Kft., ktorá je exkluzívnym dovozcom, distribútorom a zároveň prevádzkovateľom servisného strediska spoločnosti dyras.

V roku 2003 spoločnosť dyras wwe.trading Kft. navrhla nový organizačný, distribučný a marketingový koncept. Podľa tohto konceptu bol v Maďarsku o rok neskôr spustený jasne a presne definovaný 6-ročný pilotný projekt, ktorý mal neskôr s cieľom rozvoja podnikania slúžiť ako referencia pre strany zainteresované vo výhradne miestnej agentúre

2007 po súčasnosť

V roku 2010 bol pilotný projekt vyhodnotený. Z hľadiska obchodného obratu, zisku a firemného kapitálu boli dosiahnuté obrovské úspechy.

Po 8 rokoch úspešného rozvoja distribúcie v Maďarsku a vďaka úspešnosti tohto pilotného projektu sa trhy, na ktorých spoločnosť dyras pôsobila, výrazne rozrástli. To znamená, že výrobky spoločnosti dyras sa v súčasnosti predávajú aj v Poľsku, Českej republike a na Slovensku. Tieto trhy predstavujú kúpnu silu viac než 64 miliónov obyvateľov.

Dyras Distribution AreaZoom